Drobné korektury webu - FR, ES, IT, DE a jiné

0
bodů

Překlady
Němčina
Španělština
Francouzština
Italština
Korektura
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jsme neziskové občanské sdružení přátel hradu a chceme o našich aktivitách dát vědět zahraniční veřejnosti.

Popis

Za pomoci nadšených dobrovolníků spravujeme web www.hartenberg.cz, který slouží jako informační kanál české i zahraniční veřejnosti. Rádi bychom uváděli kvalitní obsah, proto hledáme odborníky na různé jazyky, kteří by jednorázově pomohli s korekturou daného jazyka. Uvítáme i překlady do dalších jazyků. Bohužel si nemůžeme dovolit poskytnout finanční odměnu, ale rádi vás doporučíme pro další projekty. Děkujeme.
hrad Hartenberg, environment, kultura, dobrovolnictví
Kultura
Volnočasové aktivity
Životní prostředí
Občanská společnost
Občanské družení Hartenberg o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se spojili k aktivní činnosti při ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, zejména pak tvz. Hartenberské domény a okolí. Dále si toto sdružení klade za cíl rozvoj občanské společnosti, šíření myšlenky dobrovolnictví, zachycení kulturního života a naplňování, popularizaci a propagaci dalších obecně prospěšných cílů.