Grafický návrh letáku

0
bodů

Informační letáček pro lékaře o tom, jak rozeznat oběti domácího násilí

Grafika
Fotografování
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zvýšení prevence a osvěta lékařů, kteří se s oběťmi domácího násilí setkávají a mohou tak adekvátně reagovat situace.

Popis

Potřebovali bychom graficky zpracovat návrh letáčku pro lékaře, který souvisí s tematikou domácího násilí. V textu jsou popsány znaky domácího násilí a info o tom, jak lékař může oběť poznat, jak k ní má přistupovat, jak jí může pomoci. Lékaři jsou hlavní profesní skupinou, na kterou se oběti domácího násilí mohou obracet a obracejí a současně jsou to oni, kdo mohou mezi prvními znaky domácího násilí rozpoznat a účinně na ně reagovat. Text je plně připraven, máme k dispozici i nějaké obrázky, ale nejsme si jisti, zda-li budou ke zpracování vhodné (námětem, nikoliv kvalitou). Bohužel nemůžeme financovat nákup obrázků, fotek. Pokud by byla možnost udělat i vhodnou fotografii, budeme samozřejmě moc rádi. Text i obrázky pošleme přes úschovnu. Grafické zpracování bychom potřebovali nejpozději do konce roku 2013.

Komentáře

Venkovský grafik 23. 12. 2013
Zdravím, pošlete podklady. Zkusím se na to v šibeničním termínu podívat.
Pomáháme obětem domácího a sexuálního násilí
Lidská práva
Sociální služby
Poradenství
Jsme nestátní nezisková organizace usilující o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí. Poskytujeme poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím, aktivně se podílíme na prevenci a zvyšování osvěty a lobbujeme za vhodnější legislativu v této oblasti.