PR článek

0
bodů

Napsat pr článek, který se bude týkat našeho Projektu pomoci na dálku a bude využit na webu

Marketing
Copywriting
Public Relations
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zviditelnit naše projekty na internetových stránkách

Popis

Článek bychom rádi umístil na maminkovské servery, takže ho budeme cílit na potenciální adoptivní rodiče (spíše ženy). Byli bychom rádi, kdyby v něm byl takový závan vánoční atmosféry, tudíž aby článek byl spíše veselý než prosící o pomoc. Měl by zdůraznit naše dosavadní úspěchy, takže by v něm mohl zaznít příběh Kadiatou,, dívka z Guineje, která příští rok začne studovat medicínu v Praze:
Rozvojová spolupráce a výchova již 14 let
Lidská práva
Vzdělávání
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost
Centrum Dialog se zaměřuje především na projekty rozvojové spolupráce, výchovy a ochranu lidských práv. Mezi aktivity však patří i další kulturně-společenské projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti. Centrum Dialog sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět - svět bez násilí, utrpení a diskriminace. Dialog působí v ČR, Guineji a Keni a má za sebou výstavbu škol, mnoho projektů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.