Pf 2014

0
bodů

Aneb Originální přání

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

chceme potěšit své členy a popřát jim Pf 2014

Popis

Vytvořit JAKOUKOLIV Pf 2014. Může a nemusí souviset s tlumočníky znakového jazyka. Použít i nepoužít větu: LEPŠÍ NEŽ DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ JE DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI. Podpis: Rada Komory
profesní organizace tlumočníků znakového jazyka
Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s. (dále jen Komora), je profesní organizace tlumočníků znakového jazyka a osob, které se o tuto problematiku zajímají. Jejím hlavním úkolem je hájit zájmy tlumočníků českého znakového jazyka. Komora si klade za cíl trvale zvyšovat profesní úroveň svých členů, aby naplnila právo Neslyšících na plnohodnotnou komunikaci v jejich přirozeném jazyce, jazyce znakovém, a aby zajistila kvalitu tlumočení na úrovni, jaká je obvyklá ve vyspělých zemích. Komora se dále ustavuje, aby hájila zájmy všech svých členů na veřejnosti, zejména pak profesní a pracovně právní zájmy svých členů řádných. Komora zastupuje své členy při jednání se státními orgány, organizacemi a institucemi, které se zabývají zprostředkováním tlumočnické práce, organizacemi a institucemi, které se podílejí na odborné přípravě tlumočníků a s těmi institucemi a klienty, kteří profesionální práci tlumočníků využívají.