Poděkování dobrovolníkům - certifikát

0
bodů

Poděkování dobrovolníkům prostřednictvím originálního certifikátu.

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Při již tradičním vánočním setkání dobrovolníků jsou jmenovitě předávány certifikáty jako forma poděkování za činnost v průběhu daného roku.

Popis

Vytvořit certifikát "Poděkování", který bude dne 12. prosince osobně předán každému z dobrovolníků při společném vánočním setkání. Podklady - foto, citáty, vzor pro inspiraci aj. budou následně dodány.
Našim posláním je zapojovat dobrovolníky do pomoci lidem, ..
Sociální služby
Úkolem Dobrovolnických center FOKUSu Vysočina je zprostředkovat setkávání lidí, kteří mají chuť pomáhat a těch, kteří pomoc potřebují. Vytvářet podmínky pro to, aby se mohlo dobrovolnictví u nás šířit. Cílem Dobrovolnického centra je doplňovat profesionální práci jednotlivých organizací v daném regionu pomocí dobrovolníků a tím umožnit jejich rozšíření a zkvalitnění.