Vytvoření lákavého a zároveň funkčního akronymu/AJ

0
bodů

Angličtina
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zkratka pro mezinárodní letní školu znakových jazyků

Popis

Hledáme člověka, který by nám pomohl vymyslet zajímavou, přitom funkční anglickou zkratku pro naši letní školu znakových jazyků . Pracovní název akce zní: Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014 s tématem aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (Summer School 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics). Potřebujeme ale vytvořit nějaký akronym, který bychom mohli používat např. na propagačních materiálech.
Studenti oboru Čěština v komunikaci neslyšících (FF UK)
Vzdělávání
Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014 s tématem aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků si klade za cíl podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Výzkum znakových jazyků je velmi důležitý, vzhledem k tomu, že se jedná o jazyky ohrožené. V současné době u nás bolestně chybí zájem studentů vědeckých oborů zapojit se do výzkumů v této oblasti. Pozváním zahraničních odborníků: slyšících i neslyšících, kteří zde představí své výzkumy, očekáváme přinesení motivace a elánu do započetí vlastních lingvistických výzkumů ohrožených znakových jazyků.