Pomoc se zpracováním PF

0
bodů

pomoc s grafickou úpravou PF

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

poděkování partnerům, sponzorům, klientům...

Popis

Představu máme, potřebujeme nezaujatý pohled :-) a prosíme o grafické zpracování.
Kultura
Lidská práva
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Občanská společnost
Podporuje programy a projekty zaměřené na vzájemné porozumění různých světů, které mohou být ve společnosti chápány jako rozdílné. Pořádáme TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM, pořádáme vzdělávací programy pro děti i dospělé