Grafika A3 plakátu

0
bodů

Vytvoření A3 plakátu pro tisk na ceremonii předávání Cen Velkého Bratra ČR 2013.

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

V lednu 2014 pořádáme tradiční akci Big Brother Awards a potřebujeme vytvořit plakát, který bude umístěn na inzertních plochách po městě.

Popis

Potřebujeme vytvořit A3 plakát v tiskové kvalitě jako upoutávku na akci - ceremonii předávání Cen Velkého Bratra ČR za rok 2013, která se uskuteční 16. ledna 2014 v kině Bio Oko.
watchdog a advocacy; lidská práva (ochrana soukromí aj.)
Lidská práva
Poradenství
Občanská společnost
Iuridicum Remedium, o. s. (IuRe) je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv typu “watchdog” i “advocacy”. Zaměřujeme se na konkrétní případy porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv občanů, např. změnou legislativy. Aktuální případy ohrožení lidských práv formují věcnou náplň činnosti IuRe v programech: 1. Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení 2. Lidská práva a technologie 3. Lidská práva a veřejná správa V rámci prvního programu poskytujeme bezplatnou právní pomoc osobám, které nedosáhnout na komerční právní pomoc a jsou zároveň ohroženi sociálním vyloučením. Zejména to platí v oblastech klíčových pro důstojný život: bydlení, obstarávání příjmů a základní sociální zázemí. V současné době se jedná například o bezplatné poradenství pro seniory v oblasti dluhů a exekucí. Od roku 2007 také provozujeme právní poradnu ve spolupráci s MČ Praha 11. Provozujeme také online advokátní poradnu na webu www.iure.org. V rámci programu Lidská práva a technologie usilujeme o zvrácení nebezpečného trendu nárůstu případů nasazování technologií k sledování lidí, k shromažďování údajů o jejich zdraví, sociálních kontaktech nebo komunikaci. Naším cílem je sledování a odhalování případů porušování základních práv, zejména práva na soukromí v souvislosti s rozvojem nových technologií.