Technická podpora

10
bodů

Hledáme výpomoc s technickou podporou na konferenci v Brně

Informační technologie
Malá práce | Osobně (Brno)
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Technická podpora

Popis

Rádi bychom touto cestou našli dobrovolníka zajišťujícího technickou podporu na konferenci, která se uskuteční dne 24. října v Brně. Bude se jednat o výpomoc v čase od 9 do 16 hodin. Hledáme někoho, kdo má silné technické znalosti a dovednosti při řešení problémů a dále schopnost řešit problémy s hardwarem a softwarem. Zájemce by měl mít základní znalost konferenčních technologií a nástrojů. Poslední podmínkou je plynná čeština. V rámci konference bude mít technická podpora na starosti zajištění plynulého chodu místností, kontrolu technického vybavení a případné řešení problémů se softwarem. V případě potřeby bude zajištovat výpomoc s režií, spouštění prezentací atd.
Technologický rozvoj neziskového sektoru
Občanská společnost
Spojujeme světy technologií a společensky prospěšných aktivit tak, aby se násobil jejich dopad a docházelo k úspoře zdrojů.