Online, který bude vidět

13
bodů

Reklama na sociálních sítích, která přiláká reálné návštěvníky do Galerie Dragoun.

Sociální sítě
Střední (10 - 20 hod.) | Online (Písek, ale můžeme se potkávat i v Praze.)
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Potřebujeme vytvořit marketingovou strategii pro sociální sítě, vytvořit profily na vhodných platformách a návrh, jak tvořit obsah.

Popis

V roce 2024 dojde k redesignu Galerie Dragoun ve smyslu dramaturgickém i marketingovém. Chceme, aby se galerie stala místem, kde si (mladí) návštěvníci uvědomí/zažijí, že návštěva galerie, klasické umění a kultura obecně, může být součástí jejich běžného života (místo, kam mohou chodit na výstavy, koncerty, přednášky, workshopy), ale že galerie skýtá i možnosti pro jejich profesní život (nejen pokud jsou umělci, ale že mohou působit v některém z odvětví kreativního průmyslu). Cílovou skupinou, na kterou se chceme zaměřit a vytvářet pro ni obsah, jsou mladí 20-35, rodiny s dětmi a školní skupiny. Tyto cílové skupiny potřebujeme oslovit vhodným - atraktivním – způsobem, proto se chceme zaměřit na propagaci na sociálních sítích... vytvořit koncept online marketingové strategie a navrhnout tvorbu obsahu.

Komentáře

V současnosti potřebujeme akutní pomoc, ale rádi budeme spolupracovat dlouhodobě. :-)
Výstavy, akce, koncerty, umění pro mladé… a mnohem víc
Kultura
Spolek Galerie F.R. Dragouna uchovává díla ak.mal. Františka Romana Dragouna (uznávaného portrétistu a krajináře a člena pražské Bohémy) a provozuje Galerii Dragoun. Kromě stálé výstavy děl ak.mal. F.R. Dragouna vystavuje i díla ostatních malířů formou krátkodobých tematických výstav. Kromě výstav se v galerii konají multižánrové akce - koncerty v rámci cyklu „Hudba mezi obrazy“, přednášky a edukativní projekty "Umění jako puzzle" nebo „IT a kreativita“ v rámci cyklu "Učení mezi obrazy", nově chceme realizovat i projekty pod názvem "Tanec mezi obrazy" a "Víno mezi obrazy". V roce 2024 se chceme zaměřit na cílovou skupinu mladých návštěvníků a rodin s dětmi. Dojde k většímu „dramaturgickému otevření“ galerie, které bude podporovat programovou rozmanitost a nové možnosti využití volného času.