Korektura výroční zprávy - prosím, spěchá

7
bodů

Prosíme o korekturu 5. verze výroční zprávy za minulý rok.

Copywriting
Tady a teď | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Výroční zprávu jsme již četli, prováděli vlastní korekturu. Po několikátém čtení však již můžeme být vůči chybám tzv. slepí

Popis

Prosíme pomoc s korekturou textu výroční zprávy. Potřebujeme ji do úterý 6. 6. do 13:00. Jedná se o cca 30 stránek textu (nejedná se o normostrany, na stránkách je textu spíše méně). Text výročky pošlu zájemci o spolupráci obratem. Děkuji.
Prevence a léčba závislostí u dětí a dospělých
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Poskytujeme sociální a zdravotní služby a svými programy pomohli jsme desetitisícům klientů. Již 26 let doprovázíme klienty na cestě zpět do běžného života bez závislosti, ke svým rodinám, blízkým, partnerům a dětem. Naše činnost je založena na trojlístku služeb: prevenci, snižování rizik (harm reduction) a léčbě závislostí. Preventivními programy každoročně projde přes pět tisíc žáků a stovky pedagogů. V nízkoprahovém klubu MeziČas nabízíme dětem a mladým lidem bezpečný a respektující prostor pro volný čas, ale i podporu ve složitých životních situacích. Poradenskými, kontaktními a terénními službami snižujeme rizika spojená s užíváním návykových látek a chrání veřejnost. Provozujeme tři adiktologické ambulance pro ambulantní léčbu závislostí. Pobytovou léčbu poskytujeme klientům v terapeutické komunitě, nebo v programu pro lidi s přidruženým duševním onemocněním.