Fotky pro Charitu JH

10
bodů

Běžný den v sociálních službách a na komunitních akcích okem šikovného fotografa

Malá práce | Online nebo osobně (Jindřichův Hradec)
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Pro prezentaci našich služeb a dalších aktivit na sociálních sítích či propagačních materiálech

Popis

Krásný den, jako koordinátorka dobrovolníků v Charitě Jindřichův Hradec se obracím s prosbou o vytvoření kvalitních fotografií, které by nám dále pomohly s propagací na sociálních sítích, webu nebo letácích. Naše představa je, aby fotky byly z běžného dne ve službách (práce s klientem, volnočasové aktivity dětí, doučování s dobrovolníky, aj.), případně z nějaké komunitní akce, které pořádáme ve spolupráci s lidmi z Ukrajiny. Velmi si pomoci vážíme, je nám jasné, že to není jen o "nacvakání" fotek, ale i o následné postprodukci. Vřelé díky, Veronika R., Charita JH
přinášíme do života každého klienta něco navíc
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Jsme nestátní neziskovou organizací fungující na principu vícezdrojového financování. Zaměřujeme se na pomoc jednotlivcům a rodinám v nelehké životní situaci v ORP Jindřichův Hradec. Provozujeme čtyři registrované sociální služby – odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a noclehárnu. Mimo to se věnujeme neformálnímu vzdělávání dětí a poskytujeme materiální pomoc osobám v hmotné nouzi. V letošním roce jsme činnost rozšířili o pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny nebo o doučování dětí se špatným školním prospěchem, získali jsme akreditaci pro podávání návrhů na oddlužení. Od roku 2023 otevíráme novou službu sociální rehabilitaci pro osoby v krizi. Snažíme se operativně reagovat na aktuální potřeby v našem regionu.