LinkedIn pro Magdalénu, o.p.s.

13
bodů

Hledáme někoho, kdo se vyzná v LinkedInu a rád s ním pracuje.

Sociální sítě
Znalost práce s LinkedInem
Střední (10 - 20 hod.) | Online nebo osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Rozšiřme na LinkedIn povědomí o naší profesionální adiktologické organizaci s 25 lety zkušeností v oboru

Popis

Hledáme někoho, kdo nám pomůže rozjet LinkedIn a v případě zájmu se bude i následně spolupodílet na jeho obsahu. Budeme rádi i za proškolení co a ano a jak a co určitě ne a proč. Ideální pro toho, kdo má rád LinkedIN, ví, jak funguje. A současně chce konat dobro tím, že nám s ním pomůže a dostane naše profesionální služby i na LinkedIn. Může tak přispět k osvětě v oblasti závislostí... Může přispět k tomu, že se více škol dozví o tom, jak pracovat s dětmi, aby se závislými nestaly... Může přispět k tomu, že zpřístupní lidem konkrétní možnosti léčby závislostí...
Prevence a léčba závislostí u dětí a dospělých
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Poskytujeme sociální a zdravotní služby a svými programy pomohli jsme desetitisícům klientů. Již 26 let doprovázíme klienty na cestě zpět do běžného života bez závislosti, ke svým rodinám, blízkým, partnerům a dětem. Naše činnost je založena na trojlístku služeb: prevenci, snižování rizik (harm reduction) a léčbě závislostí. Preventivními programy každoročně projde přes pět tisíc žáků a stovky pedagogů. V nízkoprahovém klubu MeziČas nabízíme dětem a mladým lidem bezpečný a respektující prostor pro volný čas, ale i podporu ve složitých životních situacích. Poradenskými, kontaktními a terénními službami snižujeme rizika spojená s užíváním návykových látek a chrání veřejnost. Provozujeme tři adiktologické ambulance pro ambulantní léčbu závislostí. Pobytovou léčbu poskytujeme klientům v terapeutické komunitě, nebo v programu pro lidi s přidruženým duševním onemocněním.