Účetní konzultace na 10 minut

7
bodů

Faktura

Účetnictví & Daně
Tady a teď | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Správné nastavení faktury

Popis

Před právní existencí jsme vše platili ze své kapsy a bylo jedno, jak byla faktura na odběratele vystavena. Teď vše půjde do účetnictví a musíme správně nastavit informace o odběrateli pro dodavatele.
Podporujeme rozvoj houslové wiki - Violinwiki
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Violinwiki je znalostní báze s jediným tématem - akustické housle, jinými slovy houslová wiki. Má sloužit jako první zdroj informací pro zájemce o hru na housle, houslové studenty, učitele hudby a houslí, muzikology, hudební historiky nebo pro zájemce o hudbu obsahující housle. Violinwiki je celosvětově a bezplatně dostupná.