Grafická úprava zprávy o činnosti

16
bodů

Sladění a upravení různorodých textů za různé úseky, vložení grafů, fotografiií apod.

Design
Grafika
Public Relations
Velká (20 - 40 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zpráva o činnosti podává informace o tom, co děláme - měla by i pěkně vypadat.

Popis

Jsme neziskovka, která poskytuje služby cca 2000 seniorům, dětem a dalším znevýhodněným skupinám. Pečujeme v rodinách, ale i v Domově seniorů nebo v Denním stacionáři. Naše Laskavá péče se rozšiřuje např. o osoby postižené tornádem, válkou apod. Potřebujeme pomoci s grafickou úpravou zprávy o činnosti, která popisuje co se povedlo a nepovedlo v loňském roce na různých úsecích naší neziskovky. Každý vedoucí pracovník zpracoval informace, ale aby tvořily jednu poutavou zprávu, musí být sladěny. Nejde o textové korektury, ale grafické. Vložení fotografií, grafů, úprava písma. Zprávu pak tiskneme sami, případně pár kousků necháváme tisknout odborně. Potřebujeme ji i ve formátu vhodném na web či k zaslání emailem. Ve finále má zpráva obvykle 15 - 25 stran, je barevná a poutavá. Podklady posíláme ve wordu, fotky jpg, grafy různě, jak to kdo dokáže :)
Pečujeme o seniory a děti
Poskytujeme sociální služby prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské služby, denního stacionáře, dětských skupin, klubovny pro aktivizace seniorů a domu s pečovatelskou službou.