Úvodník k výroční zprávě

13
bodů

Jak se nám dařilo aneb jedeme na plný plyn.

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online (Jičín)
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Podpora fundraisingu, získání nových dárců, sponzorů a podporovatelů. Prezentace obecně prospěšné společnosti Apropo Jičín.

Popis

Rádi bychom oslovili dárce, který věnuje svůj čas zpracování úvodníku výroční zprávy naší organizace Apropo Jičín. VZ je poskytnuta všem donátorům, dárcům a podporovatelům naší organizace, aby se ubezpečili jak se nám v minulém roce dařilo, co se nám podařilo, jak se nám hospodařilo a s čím se potýkáme. Sdílí se jak proběhlo benefiční představení a kolik zajímavých pobytů jsme uspořádali a kolik snů jsme klientům splnili. Jsme pro nezvyklé, originální, animované, vtipné zpracování úvodníku, který naladí a díky kterému získají zájemci chuť VZ otevřít. Zájem máme i o přihlášení se do soutěže o nej zpracovanou VZ. web: www.apropojicin.cz FB: https://www.facebook.com/ApropoJC IG: https://www.instagram.com/apropo_jc/ Výroční zpráva 2021: https://www.youtube.com/watch?v=2gdyDZjTyoQ
Pomoc rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Poradenství
Terapie
Občanská společnost
Pomáháme rodinám, které se starají o dítě s postižením, a dospělým osobám s postižením žít co nejnormálnější život. Naše organizace vznikla roku 1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, které je známo pod zkratkou SPMP ČR. Jsme tedy Okresní organizací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Jičíně a jsme zaregistrováni pod názvem OO SPMP Jičín – APROPO (dále jen Apropo = asociace pro postižené). Úzce spolupracujeme se Základní školou v Soudné (dříve zvláštní školou), která má od roku 2002 zřízenu rehabilitační třídu pomocné školy pro mentálně a tělesně postižené děti. Ve škole pomáháme vytvářet zázemí pro velmi těžce postižené děti školního věku. Jsme na Jičínsku jedinou organizací tohoto druhu, která sdružuje a pomáhá těžce handicapovaným dětem. Poskytujeme Osobní asistenci APROPO, provozujeme Denní stacionář APROPO, Sociální rehabilitaci APROPO, Sociálně terapeutické dílny APROPO, Poradenství pro život s postižením. Organizujeme další aktivity pro děti. Především aktivity terapeutické, volnočasové, integrační a sociálně aktivizační. V rámci péče o pečující pomáháme i rodičům.