Fundraiser pro světovou misi Oko Oceánu

20
bodů

Ochrana mořské biodiverzity na světové úrovni, která nemá v ČR obdoby

Fundraising
Strategie
Dlouhodobá spolupráce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Zkompletovat technické vybavení pro monitorovací člun Spartan

Popis

Rádi bychom poptali profesionální pomoc zejména s fundraisingem pro účel zahájení monitorovací, ochranářské a vědecké mise Oko Oceánu. Potřebujeme sehnat partnery a sponzory technického vybavení pro ochranu velryb, žraloků a dalších ikonických druhů, a zejména pak unikátní oceánské lokality Thermal Dome, která čelí plundorvání rybářskými flotilami, ale je studnicí světové oceánské biodiverzity. Právě jsme koupili loď, ale potřebujeme pomoci získat vybavení pro výkon služby. Délka spolupráce není stanovena časově. Projekt je ve zrodu a bude se nadále rozvíjet. Pro sehnání vybavení je stanovena doba do června 2023. Intenzita je volitelná dle výsledků. Ideálně alespoň 5 hodin týdně, ale každá hodina se počítá.
Terénní ochrana biodiverzity
Justice for Nature je nezávislá iniciativa hledající rovnováhu mezi lidskou civilizací a přírodou skrze aktivní ochranu životního prostředí a zvířat. Současný kritický stav životního prostředí nás vedl k vytvoření mezinárodní vize, která otevírá cestu široké veřejnosti k přijetí odpovědnosti a k aktivní účasti na záchraně přírody a ohrožených druhů zvířat na planetě Zemi.