Vedení účetnictví

20
bodů

Pomoc s účetnictvím/daněmi u neziskovky

Účetnictví & Daně
Dlouhodobá spolupráce | Online (Mladá Boleslav nebo Praha)
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Mít vše v pořádku po účetní a daňové stránce

Popis

Rádi bychom poprosili o nastartování našeho účetnictví. Ideálně někoho, kdo by nás vedl alespon první rok do první výroční zprávy, ideálně někoho, kdo by si nás vzal pod křídla "napořád". Jedná se především: - jak vést evidenci výdajů a příjmů - mít systém na faktury a účto? ano/ne - jak udělat DPP a DPČ - jak na správu darů od dárců Očekáváme ca. 5 faktur měsíčně na výkon canisterapie a několik malých faktur za pořízení metodika a našich produktů (odhadem ca. 10-20?/měsíc).
Canisterapie - léčba tlapkami a radostí
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Jsme začínající neziskovka - forma z.s. Podporujeme zájemce, začínající i stávající canisterapeutické týmy pomocí vzdělávání (výběr, výchova psa, a zejména psovoda), výroby pomůcek a metodik pro sezení s klienty. Zabýváme se osvětou a popularizací tématu canisterapie mezi odbornou i laickou veřejností. Vykonáváme canisterapii a semináře v MŠ/ZŠ, léčebnách a nemocnicích, v domovech seniorů, azylových domech, atd. Práce nás neskutečně baví, ale neumíme vše a potřebujeme trochu pomoci ;)