Pomoc vypracovat všeobecné obchodní podmínky

20
bodů

Všeobecné obchodní podmínky - jejich vypracování

Právo
Dlouhodobá spolupráce | Online nebo osobně (Praha 5)
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Vypracování aktuálních všeobecných smluvních podmínek našeho centra.

Popis

Pěkný den, hledáme někoho, kdo by nám pomohl vytvořit aktuální Všeobecné smluvní podmínky, které budou obsahovat nejen všechny právní náležitosti, ale i informace o našem fungování aj.. Tyto podmínky bychom následně zveřejnili na našich webových stránkách a zpřístupnili všem našim klientům ve společných prostorách centra. Děkujeme :)
Terapie pro děti, dospělé a páry
Sociální služby
Zdraví
Poradenství
Terapie
Své základy postavilo centrum na práci s dětmi se speciálním vývojem, s dětmi a rodinami s nějakou svojí jinakostí. V současné době se klientela AUT – Centra rozrůstá, a i když většina klientů jsou převážně děti s vývojovým problémem (porucha autistického spektra, vývojová dysfázie), stává se centrum útočištěm i pro lidi, kteří se aktuálně potýkají s nějakou životní situací, otázkou či tématem. AUT – Centrum nabízí prostor pro otevření a sdílení čehokoliv. Kdo přijde, má možnost společně s průvodcem poznat různorodé projevy, osvojit si, jak pracovat s naučenými vzorci myšlení, chování a emocionálního zpracování.