Nové webové stránky Slyšení hlasů, z.s.

20
bodů

Pojďte nám pomoci se propagovat na webu!

Tvorba webu
Dlouhodobá spolupráce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Potřebujeme sdělovat informace o přístupu Slyšení hlasů a skupinách Slyšení hlasů u nás.

Popis

Potřebujeme dobrovolníka, který by dlouhodobě spravoval naše webové stránky. Obsah a veškerou grafiku dodáme, jde především o údržbu webu jako takového z pohledu webového vývojáře. Odhadované nasazení je maximálně 10 hodin týdně. Webové stránky začnou jako velice jednoduché a postupně se budou rozvíjet. Jsme nově vzniklý spolek.
Propagujeme přístup Slyšení hlasů v ČR
Lidská práva
Vzdělávání
Zdraví
Terapie
Spolek je svazkem občanů zabývající se poskytováním pomoci a podpory lidem, kteří tzv. slyší hlasy, mají neobvyklé vidění, cítění a jejich blízkým. Stěžejní prací členů spolku je zakládání, rozvoj a udržování skupin Slyšení hlasů (Hearing Voices Groups). Jedná se o svépomocné skupiny, do jejichž vedení jsou zapojení jejich členové (účastníci). Ti si navzájem poskytují podporu a sdílejí zkušenosti. Jednotlivé skupiny dále spravují webové stránky, vydávají letáky a příručky, kde může každý popsat svoje zkušenosti s hlasy a jejich zvládáním. Členové také poskytují informace zdravotníkům a pracovníkům pomáhajících profesí. Spolek Slyšení hlasů je úzce spjat s hnutím Slyšení hlasů (Hearing Voices Movement). 2.Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností uspokojoval a chránil společné zájmy svých členů, kdy účelem spolku je: a)rozvoj a podpora lokálních skupin Slyšení hlasů (Hearing Voices Groups), b)šíření alternativního přístupu ke slyšení hlasů (tzv. Hearing Voices přístupu), c)poskytování informací, poradenství a podpory lidem, kteří slyší hlasy, jejich rodinám a blízkým, d)zajišťování vzdělávání pro zdravotníky a pracovníky pomáhajících profesí, e)usilování o dodržování lidských práv a sociální spravedlnosti pro lidi slyšící hlasy, f)realizace osvětové činnosti, zejména vydávání knih, letáků, natáčení dokumentů, pořádání přednášek, konferencí, g)zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.