Grafické práce

20
bodů

Hledáme pomoc s tvorbou letáků.

Grafika
Dlouhodobá spolupráce | Online nebo osobně
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Letáky dávají vědět o poskytované péči.

Popis

Hledáme dlouhodobou pomoc při tvorbě letáků, výročky, návrhů na billboardy. Jedná se o nárazovou pomoc. Umíme pomáhat lidem, ale grafika je nám cizí. Proto uvítáme pomoc odborníka.
Pečujeme o umírající v jejich domovech
Sociální služby
Zdraví
Jsme domácí hospic, 6 let pečujeme o umírající dospělé i dětské pacienty v jejich domovech. Přinášíme podporu jejich blízkým. Nabízíme terénní odlehčovací služby.