Vytvoření pozvánky na divadelní představení

0
bodů

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme zajímavou pozvánku, která by upoutala, co nejvíce lidí a měli jsme velkou návštěvnost představení

Popis

Potřebujeme vytvoření pozvánky ve velikosti A4 na divadelní představení s názvem Šalebné rozmary dam: Komedie příběhů o lásce, flirtu a nevěře na motivy díla Arkadije Averčenka. Toto divadelní představení budou hrát Kynšperští ochotníci v rámci akce ,,Chebské dvorky". Představení pořádá Hospic Sv. Jiří ve spolupráci s Kynšperštími ochotníky. Logo hospice a fotografie ochotníků, ze kterých by šla pozvánka vytvořit, dodáme.
Hospic Sv. Jiří poskytuje služby nevyléčitelně nemocným
Sociální služby
Zdraví
Hospic Sv. Jiří v Chebu se snaží o rozvoj paliativní péče na Chebsku prostřednictvím osvětových, vzdělávacích, společenských a benefičních akcí. Dále poskytuje služby domácí péče s hospicovou složkou, kde multidisciplinární tým (lékař, zdravotní sestra, sociální pracovnice, duchovní, psycholog, dobrovolníci) pečuje o umírající umírajícím a podporuje pečující.