Hledáme šikovného kreativního grafika

0
bodů

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Podpora a prezentace Společnosti Parkinson, která sdružuje nemocné s tímto neurodegenerativním onemocněním

Popis

12. 12. 2013 pořádáme v kostele sv. Klimenta Adventní koncert, na který bychom rádi pozvali jednak nemocné Parkinsonovou nemocí, naše partnery a sponzory.
sdružujeme nemocné trpící Parkinsonovou nemocí
Sociální služby
Sdružujeme nemocné trpící Parkinsonovou chorobou v Praze a okolí, zajišťujeme různé aktivity, které parkinsonikům prospívají (cvičení, logopedie, plavání, arteterapie, různé společenské aktivity) a vhodně doplňují medikamentózní léčbu