Test kontraktu

10
bodů

titulek

Tvorba webu
Malá práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

účel

Popis

popis
Technologický rozvoj neziskového sektoru
Občanská společnost
Spojujeme světy technologií a společensky prospěšných aktivit tak, aby se násobil jejich dopad a docházelo k úspoře zdrojů.