PR Manažer

20
bodů

Rádi bychom začali oslovovat časopisy a noviny s nabídkou článků z našich cest do Malého Tibetu.

Public Relations
Dlouhodobá spolupráce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Abychom mohli nadále účinně pomáhat, potřebujeme být vidět a slyšet.

Popis

Náplň práce: nabízet mediím články z našich cest. Například do časopisu Žlutý, magazínu českých drah atd. články z našich cest do Malého Tibetu, které napsali dobrovolníci nebo koordinátoři akcí. Můžeme poskytnout naše dosavadní kontakty na media nebo se mohou otevírat nové cesty. Časová náročnost práce je zcela libovolná. Prostě až bude čas a chuť, tak se osloví media. Měl by se zavést určitý systém, který stanoví, že třeba každý měsíc osloví jeden nebo dvě media s nějakou nabídnou, aby šla práce nějak kvantifikovat nebo vyhodnocovat. Místo práce: Odkudkoliv s využitím vlastního PC a vlastního mobilu. Předpoklady: Předchozí zkušenosti v tomto odvětví bude výhodou, ale stačí vlastně kdokoliv, kdo bude chtít nějak systematicky pracovat.
Podporujeme rozvoj školy v Malém Tibetu
Vzdělávání
Životní prostředí
Rozvojová spolupráce
Vize: Chceme umožnit dětem z Malého Tibetu získat kvalitní vzdělání, vazbu k tradičním kulturním hodnotám a ekologii. Přejeme si, aby naše pomoc přispěla k odkazu přátelství 14. Dalajlámy a Václava Havla. Mise: Podporujeme komplexní rozvojový plán školy Spring Dales Public School (Vesnice Mulbekh, Malý Tibet - Ladakh, sev. Indie) následujícími způsoby: * Poskytujeme finančních prostředky * Zajišťujeme odbornou asistenci při plánování a realizaci rozvoje školy * Zajišťujeme pomoc od dobrovolníků 14. dalajláma: „Cítím jako svou povinnost usilovat o přežití odkazu Václava Havla a jsem rád, že mi v tom pomáháte podporou obyvatel vesnice Mulbekh“Červenec 2012. Jsme jedinou českou neziskovkou jejíž rozvojový projekt je spolufinancuje 14. dalajláma. Příběh školy: Škola Spring Dales Public School byla založena 1992 obyvateli vesnice Mulbekh, kteří chtěli zajistit vlastním dětem kvalitní vzdělání v blízkosti jejich domova. V roce 2008 nastoupil do školy ředitel Tsewang Norboo s vizí vdechnou škole nový život. Vytvořil obsáhlý rozvojový plán pro období 2011-2021, který zlepší kvalitu vzdělávání a navýší kapacitu školy na 350 dětí. Zapojení veřejnosti: * Stát se Himálajským patronem * Odjet pomoci do Himálají jako dobrovolník * Účastnit se Benefičního kurzu buddhismu nebo Benefiční himálajské výzvy v Malém Tibetu * Nakoupit v našem obchodě * Pomáhat naší organizaci v ČR Brontosauři v Himálajích jsou pobočným spolkem Hnutí Brontosaurus a šíří misi Hnutí Brontosaurus v Malém Tibetu