Lektor výjezdního vzdělávacího projektu - listopad

16
bodů

Hravá práce s dětmi - podpora třídění, recyklace, předcházení vzniku odpadu, udržitelná spotřeba

lektor
přirozená autorita; schopnost improvizace
zájem o životní prostředí vítán
Velká (20 - 40 hod.) | Osobně
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Hledáme výpomoc v lektorském týmu na 1 týden do ZŠ pro Jihomoravský kraj

Popis

Výjezdní vzdělávací program Recyklace hrou je určen pro 1. i 2. stupeň ZŠ (2 různé varianty). Tématicky se věnujeme recyklaci, především potřebě recyklace elektrospotřebičů a přenosných baterií a na předcházení vzniku odpadu. Důraz klademe na zážitkovou a badatelskou výuku. Bližší informace o činnosti společnosti Recyklohraní naleznete na www.recyklohrani.cz. Náplň práce - samostatné lektorování 45minutové vyučovací hodiny na téma PVO, třídění a recyklace, výuka v bloku max. 6 vyučovacích hodin za sebou, dle připravené metodiky - pomůcky a automobil na jejich převoz zajistíme Co je potřeba - věk: starší 18 let, - aktivní řidič, skupinu RP B Co je vhodné: - vhodné pro studenta/ku VŠ (přírodovědný nebo pedagogický směr vítán), - praxe s vedením skupiny dětí 6-15 let,
Podporujeme učitele ekologické výchovy v celé ČR
Vzdělávání
Životní prostředí
Recyklohraní, o.p.s. je nezisková společnost, která se zabývá výchovou a vzděláváním k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Zaměřujeme se především na oblast předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady a oblast zpětného odběru elektrozařízení a baterií, na šetrnou spotřebu vody.