Vytvoření plakátu o velikosti A2

10
bodů

Informační plakát pro Kotec, o.p.s.

Design
Grafika
Malá práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Vytvoření informačního plakátu poskytovaných sociálních služeb organizací Kotec, o.p.s. v Aši a Chebu

Popis

Dobrý den, potřebovali bychom vytvořit informační plakát o poskytování sociálních služeb organizací Kotec, o.p.s v Chebu a Aši, o velikost A2. V příloze zasílám naši představu, loga a texty, které bychom potřebovali zakomponovat do plakátu. Děkuji S pozdravem Jana a Marek
Podporujeme rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.