Excelové tabulky - naše cesta z chaosu

13
bodů

Systém excelových tabulek a přehledů jako nástroj efektivního řízení organizace.

Programování
Informační technologie
Znalost Exelu
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Zpřehlednit a zefektivnit provozní postupy a procesy v organizaci. Zjednodušit zpracovávání evidencí a přehledů pro kontrolní orgány.

Popis

Pro zefektivnění provozních postupů a procesů v organizaci, která má 280 zaměstnanců a 10 poboček v rámci Jihomoravského kraje, bychom potřebovali vytvořit systém funkčních formulářů, přehledů a dotazníků v Excelu, abychom si jej mohli sami dále aktualizovat a dotvářet. Příklad: Elektronicky vedená kniha pošty – požadavky co by ideálně měla umět. Zapisování do knihy pošty prostřednictvím formuláře, ve kterém budou moci být návodné poznámky, jak který druh pošty zapsat a komu předat dál. Možnost automatického odeslání emailu přednastaveným příjemcům doručené pošty s upozorněním na přijatou poštu. V přehledu doručené pošty možnost třídění např. dle odesílatele nebo data přijetí. Možnost přímého přístupu z přehledu do složky s uloženými scany přijaté pošty. Provázání s jinými interními seznamy např. s poštou odeslanou, přehledem předávání interní pošty mezi středisky. S Excelem pracujeme v organizaci už dlouho, ale nemáme čas na probádání všech jeho úžasných funkcí a přitom vnímáme, že by nám mohly hodně pomoci. Potřebujeme nastartovat a dál už pojedeme sami.

Přílohy

1927-pehledy.xlsx

Komentáře

Svatopluk Vít 14. 8. 2021
Tohle je poměrně komplexní systém, který není vhodné řešit v rámci Excelu. Existuje ale propracované řešení, které se neustále vyvíjí a udržuje a jmenuje se SpisUm. Je určeno přesně pro organizace vašeho typu. Zkuste se podívat na https://www.spisum.cz/,
poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním
Sociální služby
Práh jižní Morava poskytuje lidem se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Našim klientům pomáháme překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a dalších. Pomáháme prosazovat a hájit práva lidí s duševním onemocněním a zlepšujeme vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. Jsme pevnou součástí systému poskytovatelů sociálně-zdravotnických služeb Jihomoravského kraje. Intenzivně spolupracujeme s Psychiatrickou klinikou FN Brno Bohunice, Psychiatrickou nemocnicí Brno Černovice, Psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice, s mnoha ambulantními psychiatry a psychology. Úspěšně realizujeme projekty financované z fondů EU.