Tvorba webových stránek

16
bodů

Webové stránky projektu

Tvorba webu
Marketing
Design
Grafika
Copywriting
Velká (20 - 40 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Vizuální aktualizace projektové stránky

Popis

Potřebovali bychom graficky zaktualizovat a z hlediska struktury zpřehlednit a přetvořit stránky www.familyfriendly.cz. Uvítali bychom člověka, který by byl schopen udělat jak grafický návrh, tak architekturu webové stránky.
Podporujeme hodnotu rodiny
Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Jsme nezisková organizace sdružující přes 260 mateřských center. Prostřednictvím našich aktivit se snažíme podporovat hodnotu rodiny ve společnosti, ale i na pracovním trhu.