Propojení naší organizace H4P s potenc. sponzory

20
bodů

Hledáme dlouhodobé partnery, kteří nám pomohou s financováním a rozšiřováním našich aktivit

Marketing
Grafika
Copywriting
Public Relations
Fundraising
Personalistika
Strategie
tvorba vizualizací
Upřímná snaha pomáhat zvířatům
Dlouhodobá spolupráce | Online nebo osobně (Praha, Benešov a okolí)
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Naše Záchranné centrum Best Friends má jedinečný koncept a funguje, ale potýká se s neustálým nedostatkem financí, neumíme oslovit dárce.

Popis

Hledáme dobrovolníka, popř. i více dobrovolníků, kteří by uměli oslovit potenciální partnery / sponzory z firemní i soukromé sféry. Naše Záchranné centrum je v mnohém ojedinělé, s důrazem na skvělé podmínky pro zvířata, ekologická řešení a vzájemnou propojenost problematiky ochrany zvířat a osvětových / sportovních / sociálních programů... Velmi nám však chybí dobrovolní srdcaři, kteří mají podobné smýšlení a vztah k přírodě i zvířatům jako my, ale na rozdíl od nás zvládnou vytipovat vhodné potenciální partnery / sponzory, odprezentovat naši filosofii i záměry a propojit nás s nimi. Jsme dobří v mnoha ohledech, ale získávání nezbytných financí mezi ně bohužel nepatří a to nás velmi limituje. Komunikační zdatnost, dobrá angličtina a diplomacie velice velmi vítána. Těšíme se na Vás :-)
Řešíme problematiku opuštěných a týraných zvířat
Sociální služby
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost
Organizace Home 4 Pets, z.s. zahajila činnost před 10 lety jako spontánní aktivita několika jednotlivců motivovaná potřebou jakkoliv pomáhat opuštěným psům. Po prvních měsících, kdy jsme podrobně mapovali situaci a pomáhali zachraňovat psy bezprostředně ohrožené na životě, jsme v listopadu 2011 založili Občanské sdružení Home 4 Pets. A od té chvíle usilovně hledáme a zdokonalujeme způsob a prostředky, jak řešit neutěšenou situaci v oblasti týrání zvířat a účinně bojovat proti otřesnému byznysu se štěňaty i koťaty „bez PP“ známému pod pojmem „množírny“. Jako jeden z prvních cílů jsme si proto stanovili – řečeno marketingovou terminologií – propojení nabídky s poptávkou. Prostor našich stránek www.home4pets.cz jsme proto otevřeli jako inzertní portál pro všechny zvířecí bezdomovce. O tom, že je tento systém skutečně smysluplný, svědčí následující fakta: - přímo našima rukama prošlo více než 2.600 psů, kteří již dělají radost svým osvojitelům - za dobu existence webu nalezlo svou rodinu téměř 36.000 u nás zveřejněných bezprizorních psů a koček - své svěřence u nás inzeruje 1.500 registrovaných uživatelů (útulků, organizací, dobrovolníků) z ČR i SR - stránky zaregistrovaly 2 miliony vstupů ze strany zájemců o rodinného mazlíčka a od prvního roku své existence se pohybujeme v první desítce Toplistu návštěvnosti v sekci Chovatelství - budujeme jsme Záchranné centrum Best Friends, kde nacházejí nejen psi, ale i zvířata hospodářská - velmi intenzivně se podílíme na legislativních změnách, byli jsme iniciátory a členem realizačního týmu Novely Trestního zákoníku a i díky nám se podařilo prosadit mj. zvýšení trestů za týraní zvířat a provoz množíren - celá činnost Home 4 Pets je od samotného počátku postavena pouze na práci dobrovolníků (průběžně 10 – 20 osob), kteří jí věnují menší či větší část svého volného času. A veškeré náklady jsou hrazeny jen z finančních příspěvků od osob, které si naším prostřednictvím osvojili psa, což pokrývá veterinární péči, stravu a převozy…. Již delší dobu však cítíme, že balancujeme na samotné hranici toho, co lze tímto způsobem zvládnout. Další strategické směřování H4P proto spočívá v (1) postupné profesionalizaci organizace vytvořením stabilních pracovních míst obsazených kvalifikovanými odborníky, (2) udržitelném financování činnosti a (3) soustavném zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných jak psům samotným, tak i zájemcům o jejich adopci tak, abychom koncepčně napomáhali dlouhodobému snižování počtu opuštěných a týraných zvířat.