Kontrola a korektura překladu z ČJ do AJ

7
bodů

Hledáme jazykově nadaného angličtináře pro kontrolu a korekturu anglického překladu.

Překlady
Angličtina
Tady a teď | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Korektura překladu, rozsah cca 1,3 normostran.

Popis

Brzy bude zveřejněna naše fundraisingová výzva na Darujme.cz. Rádi bychom oslovili i naše zahraniční podporovatele, protože workcampy a neformální vzdělávání musí přežít! Pomůžeš nám s kontrolou našeho překladu? Rozsah přibližně 1,3 normstran.
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.