Leták - obědy

0
bodů

Pomoc s reklamním letákem na možnost nákupu obědů

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Vaříme pro pečovatelskou službu a seniory. Máme kapacitu uvařit i pro učitele, studenty a další lidi z okolí. Chceme jim to dát vědět.

Popis

Potřebujeme vytvořit leták, který nikdo nepřehlédne. Jsme zvyklí dělat věci, které si své klienty nacházejí samy. Ale teď potřebujeme oslovit lidi, kteří jsou obklopeni reklamou a nabídkami a přitom by pravděpodobně výborné obědy za úžasnou cenu koupili rádi, jen o té možnosti nevědí. Výsledkem bude 1 leták, tisk na naší barevné tiskárně - A4 nebo A3.
Pečujeme o seniory a děti
Poskytujeme sociální služby prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské služby, denního stacionáře, dětských skupin, klubovny pro aktivizace seniorů a domu s pečovatelskou službou.