Pomoz nám s grafikou k fotografiím

0
bodů

Zakomponuj slogan do fotografií ke kampani

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Kampaň objasňující důvody a příčiny, jak se děti a mladí lidé dostávají do dětských domovů a výchovných ústavů

Popis

Hledáme osobu, která vkusně a citlivě :) zakomponuje do fotografií texty kampaně. Celkem se jedná o 15 fotografií s 15 texty. Kampaň má za účel destigmatizovat děti a mladé lidi opouštějící zařízení ústavní výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy) a cílí na širokou veřejnost. Máme k dispozici texty, fotografie i dizajnmanuál organizace.
Otevíráme dveře ke změnám
Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Občanská společnost
Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.