Výroční zpráva

13
bodů

Grafické zpracování výroční zprávy

Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Dílčí informace potřebujeme zpracovat do výroční zprávy

Popis

Máme 11 dílčích podkladů pro výroční zprávu za rok 2020. Potřebujeme je graficky upravit a sestavit do jednoho dokumentu, tak aby vznikla poutavá zpráva o činnosti, která je naší vizitkou. Zpráva je dlouhá cca 20 stran. Jde o grafickou úpravu hotového textu, vložení grafů, obrázků apod.
Pečujeme o seniory a děti
Poskytujeme sociální služby prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské služby, denního stacionáře, dětských skupin, klubovny pro aktivizace seniorů a domu s pečovatelskou službou.