Propagační spot

13
bodů

Vytvoření propagačního spotu infolinky.

Marketing
Grafika
úprava videa
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zvýšit povědomí o službách infolinky v ukrajinském jazyce

Popis

Infolinka v ukrajinském jazyce slouží Ukrajincům, kteří u nás žijí, pracují či studují, a také úřadům a institucím, jež s nimi přicházejí do styku: mohou je třeba využít při tlumočení. Rádi bychom vytvořili spot o infolince, který by nám pomohl se zvýšením povědomí o službách infolinky. Spot by měl být přibližně minutu dlouhý a měl by zachytit situaci, kdy se lze na infolinku obrátit. Více o naší infolince naleznete na www.charita.cz/infolinka nebo na www.facebook.com/MigraceCharita

Přílohy

1899-infolinka.jpg

Pomáháme potřebným doma i v zahraničí.
Sociální služby
Vzdělávání
Životní prostředí
Rozvojová spolupráce
Největší nestátní poskytovatel sociálních i zdravotních služeb v Česku a významný hráč na poli zahraniční pomoci.