Vytvoření grafiky ke kampani

13
bodů

Vytvoření grafiky ke kampani na podporu zvýšení povědomí a prestiže dobrovolnictví ve společnosti

Marketing
Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Mít grafiku pro kampaň vedoucí k lepší informovanosti, povědomí o dobrovolnictví, zvýšení prestiže dobrovolnictví a zlepšit jeho vnímání

Popis

Vytvoření společné grafiky ke kampani na podporu dobrovolnictví, což je vizuál, který se bude používat pro tištěné i online materiály, pro videa, podcasty a další. Kampaň bude především pro dobrovolnictví v Kraji Vysočina, dále pak bude rozšířena na celé území ČR.
Příležitost pro každého-pro děti, mládež, rodiče, dospělé...
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace dětem, mládeži i dospělým (včetně seniorů), podporovat vzdělávání, poznávání a osobnostní rozvoj, kvalitní využívání volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, podporovat dobrovolnictví a výchovu k občanství.