Konzultace k realizaci výzkumu - ověření segmentů

13
bodů

Ověření motivací zákazníků k nákupu v bezobalovém obchodě.

Marketing
Návrh výzkumu
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Průzkum má sloužit k zefektivnění naší komunikace a naplnění potřeb a očekávání zákazníků.

Popis

Abychom mohli lépe komunikovat se zákazníky našich bezobalových obchodů, vytvořili jsme si jejich segmenty. Rádi bychom si však ověřili, zda opravdu odpovídají skutečnosti. Proto chceme zrealizovat výzkum, který by nám definitivně udělal jasno. Máme cíl, výzkumné otázky i verzi prvního dotazníku. Hledáme někoho, kdo se podívá na náš design výzkumu a pomůže nám zhodnotit, zda je správně nastavený a přinese nám relevantní výsledky. Od spolupráce očekáváme, že na základě konzultace a konstruktivní zpětné vazby z ní vyplývající budeme mít správně nastavenou metodiku i dotazník k výzkumu.
Šíříme osvětu o zero waste
Vzdělávání
Životní prostředí
Poradenství
Jsme nezisková organizace, která zkoumá a vyvíjí způsoby, jak co nejúčinněji předcházet vzniku odpadu. Mezi širokou veřejnost šíříme myšlenku Zero Waste a zároveň provozujeme tři bezobalové prodejny v Praze.