Layout pro nový zpravodaj

0
bodů

Marketing
Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Vytvoření layoutu nám velmi pomůže nastartovat vycházení Zpravodaje a tedy významně podpoří PR i fundraising organizace.

Popis

Velmi uvítáme pomoc s vytvořením struktury pro nový "Zpravodaj Armády spásy pro přátele". Zpravodaj by měl být v elektronické verzi na webu Armády spásy ve formátu .pdf a později také v tištěné formě. Plánujeme, že bude vycházet pravidelně 1x za čtvrt roku. Zpočátku by měl mít menší rozsah: formát A4 přeložený do výsledného formátu A5, tedy celkem 4 strany. Obsah: - 1. strana: záhlaví (logo a základní informace o Armádě spásy), Úvodník, Aktuality: co bylo, co bude (texty kratší + fotografie) (str. 1-3) - na poslední, 4.straně bude Inzerce a Bazar, Zápatí (kontakty), loga podporovatelů. Zpravodaj by měl výrazně pomoci PR i fundraisingu organizace - informovat o činnosti, o potřebách, o lidech. Uvítáme jakékoli podněty.
Pomáháme tam, kde chybí domov
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Jsme součást mezinárodní křesťanské organizace působící ve 125 zemích. Pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.