Vytvoření loga pro Ameropa Music

0
bodů

Potřebujeme odbrandovat nově založenou neziskovku vytvořením zajímavého loga akademie.

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jsme nově registrovaná neziskovka - potřebujeme silný brand.

Popis

Naše logo by mělo vyjadřovat účel a cíle našeho konání. Tím jsou vzdělávání, hudba, netradiční a kreativní přístup ke kulturnímu a osobnostnímu rozvoji, silná osobnost garanta Pavla Šporcla. Stránky www.ameropamusic.org barevně i moderním přístupem vyjadřují naši inklinaci k netradičnímu pojetí (klasické) hudby a hudebního vzdělávání. Dáváme důraz na kreativitu a vlastní názor mladých umělců, vytváříme společné umělecké koncepce na základě přístupů jednotlivců. Chceme, aby se při tvůrčí činnosti všichni cítili volně ale zodpovědně při snaze o dokonalý (klidně ne bezchybný) výkon na podiu. Použité logo je piktogram, který jsem našla na webu. Možná prozatím i celkem dostačující? Prosím radu či nový lepší návrh.
Pořádáme uměleckou akademii a letní hudební tábor.
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Nadační
Poradenství
Občanská společnost
Pod uměleckým vedením a s garancí houslisty Pavla Šporcla a za účasti českých i světových předních umělců a pedagogů pořádáme pro mladé umělce letní hudební akademii a pro děti hudební tábor. Pořádáme letní festival, kde vystupují hosté, pedagogové i účastníci akademie a tábora. Vyhledáváme nastupující talentované umělce, které představujeme na koncertech i během roku. Naše IT vyvíjí software a produkty usnadňující kulturním organizacím zajišťovat a digitalizovat aktivity při organizaci jejich akcí. Výjimečně nadaným dětem pomáháme získávat (nákupem, zapůjčením, dary) hudební nástroje. Prostřednictvím kreativních hudebních a výtvarných programů posilujeme jejich osobnostní a kulturní vývoj mladé generace.