Právní rada - změna stanov a představenstva

13
bodů

Potřebujeme právní radu a pomoc při zaregistrování změn ve Spolkovém rejstříku.

Právo
Velká práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Vzhledem ke změnám v našem spolku bychom velmi přivítali právní konzultaci, aby tyto změny byly řádně připraveny, podány a zaregistrovány.

Popis

V průběhu existence zapsaného spolku AkSen - aktivní senior došlo k potřebě změnit obsah Stanov tak, aby víc odpovídal realitě a změně komunikace mezi spolkem a jeho členy. Bylo by dobré, aby se na nový i starý obsah Stanov podíval právnik a poradil nám, zda je nový návrh Stanov v pořádku, co všechno (listinně i jinak) potřebujeme udělat, abychom změnu Stanov řádně zaregistrovali. Ke konci roku 2020 končí ve spolku výkonná ředitelka a nahrazuje ji od 1. ledna 2021 nová. Taky došlo ke změnám v Představenstvu. Potřebujeme provést změnu ve Spolkovém rejstříku a nevíme přesně jak na to. Byli bychom moc vděčni, kdyby jsme měli při těchto změnách právní podporu. V příloze připojuji stávající návrh stanov a přepracovaný/zjednodušení návrh nových.
Poslání AkSen: podpora a propagace aktivního života seniorů
Kultura
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Občanské sdružení AkSen v České republice, se sídlem v Praze, bylo založeno dne 23. 12. 2013, jako sesterská organizace slovenského AkSenu, který vznikl v roce 2009 v Piešťanech a svoji činnost rozšířil do dalších šesti regionálních center. Po roce a pár měsících své činnosti na poli kultury, sportu, vzdělávání a charitativní činnosti s AkSenem spolupracuje víc než sto aktivních seniorů a s každou novou akcí se hlásí noví zájemci. Cíle činnosti AkSen jsou tyto: (a) prosazovat zájmy seniorů; (b) zvyšovat povědomí o významu aktivit pro seniory a o aktivní roli seniorů ve společnosti; (c) zlepšovat integraci seniorů do společnosti a mezigenerační komunikaci; (d) umožňovat další vzdělávaní seniorů a konkrétní využití jejich životních zkušeností; (e) organizovat akce a poskytovat a zprostředkovávat služby pro seniory a zároveň služby poskytované seniory, a to samostatně i ve spolupráci s partnery; (f) poskytovat poradenské služby za účelem zlepšení orientace a samostatnosti seniorů ve vybraných oblastech života (bydlení, finance, zdraví, trh práce, společnost); (g) charitativní pomoc různého druhu pro sociálně slabší a postižené seniory.