Překlad dotazníků z ČJ do AJ

13
bodů

Překlad dvou pacientských dotazníků

Překlady
Angličtina
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Mezinárodní spolupráce při průzkumu pacientů

Popis

Budeme rádi za překlad 2 podobných dotazníků z ČJ do AJ. Každý soubor v MS Word má 3 a pul stránky (763, resp. 743 slov). Jedná se o možnost mezinárodní spoluprace. Termín dodáni: 8.12.2020. Děkujeme!
Pacientská organizace pro lepší život dětí/mládeže s HAE
Zdraví
HAE Junior z.s. je neziskovou pacientskou organizací s cílem podílet se na zkvalitnění života dětí a mládeže s diagnózou hereditárního angioedému („HAE“) a jejich rodin. Spolek vznikl v prosinci 2019 v Praze z iniciativy rodičů. Naše cíle jsou: • aktivně podporovat, zastupovat a hájit zájmy svých pacientských členů pro lepší kvalitu života včetně přístupu k moderním lékům, terapiím a zdravotnické péči, • poskytovat informace a poradenství k problematice HAE u dětí a mládeže, • rozvíjet vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi rodinami s dětmi / mládeží s HAE na národní a mezinárodní úrovni • rozvíjet spolupráci se zdravotníky, učiteli a dalšími specialisty pracujícími s dětmi a mládeží, pro lepší integraci dětí a mládeže s HAE.