Marketingový název koalice

0
bodů

Pomozte nám vymyslet chytlavý a odpovídající název nově vznikající koalice

Marketing
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zakládáme novou koalici a nemáme pro ní název - pomůžete nám ho vymyslet?

Popis

V proFem jsme odborníky a odbornicemi na problematiku pomoci obětem domácího a sexuálního násilí, na legislativu v této oblasti a další nástroje pomoci a prevence. Ale občas nám chybí potřebná inspirace. Aktuálně zakládáme novou koalici pro spolupracující organizace v tomto tématu a hledáme pro ni výstižný, odpovídající a originální název. Pomůžete nám s tím?
Pomáháme obětem domácího a sexuálního násilí
Lidská práva
Sociální služby
Poradenství
Jsme nestátní nezisková organizace usilující o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí. Poskytujeme poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím, aktivně se podílíme na prevenci a zvyšování osvěty a lobbujeme za vhodnější legislativu v této oblasti.