Grafické zpracování letáku

10
bodů

Grafické zpracování letáku 20x15cm určeného pro tisk

Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Informace pro nálezce zvířat o možnostech podpory záchranné stanice

Popis

Denně se nás lidé ptají, jak nás mohou podpořit a my o tom pro ně nemáme zatím žádné informační materiály. Většinou se jedná o nálezce zvířat, či návštěvníky stanice. Rádi bychom grafickou úpravu letáku o velikosti 20x15cm určeného pro tisk do podoby shodné či podobné stávajícímu stylu - barevné vlnovky a písmo blízké dětem (psací písmo) v nadpisech či sloganech. Navržený leták pro tisk ke grafické úpravě (brozura.docx) a vzor pro zpracování grafiky (vyrocni_zprava...) jsou v příloze. Logo prosíme v kulatém rámečku nebo bílé na transparentním podkladu, leták je dvoustranný (stránky, kde chybí písmo, nejsou platné). Za případnou spolupráci a pomoc předem děkujeme.
Záchranná stanice pro hendikepovaná zvířata
Životní prostředí
Jsme neziskovou organizací pečující o hendikepované živočichy, které pak navracíme zpět do přírody. Zaměřujeme se na problematiku druhové ochrany, výzkum a ochranu vydry říční, ohrožených druhů sov či norka evropského. Důležitou součástí našich aktivit v ekologické osvětě jsou prohlídky záchranné stanice pro veřejnost a výukové programy pro školy i školky.