Vytvoření videospotu

10
bodů

Z cca 5 minutových nahrávek potřebujeme vytvořit 3 spoty

Video
Střední práce | Online
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Poukázat na 75. výročí založení OSN a možnost zapojit se do celosvětové ankety

Popis

Máme dohromady 5 min nahrávek od jednotlivců, potřebujeme sestříhat do 3x cca 1min. videa. Rádi bychom se před začátkem spolupráce krátce sešli osobně nebo přes videohovor. V případě zájmu prosím pište na kristyna.hejzlarova@un.org
kancelář OSN v ČR
Lidská práva
Vzdělávání
Životní prostředí
Informační centrum OSN v Praze (UN Information Centre Prague, UNIC) je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů; plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice; navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. Jako jedna z prvních „poboček“ OSN bylo pražské centrum založeno v roce 1947.