Jednoduchá kartotéka pacientů s formuláři

13
bodů

Program (access, tabulkový editor), který nám pomůže.

Programování
Informační technologie
Velká práce | Online
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Zjednodušení a zefektivnění práce zdravotních sester a sociálních pracovníků.

Popis

Budeme strašně rádi, když by nám někdo vytvořil jednoduchou kartotéku klientů (ročně máme cca 100 klientů), přičemž bychom zadali jednou údaj o klientovi (jméno, adresa, kontakt, info o pečujícím) a následně si sestry budou moci vytisknout veškeré potřebné dokumenty k poskytnutí péče, bez složitého vypisování jednotlivých tiskopisů (do daných dokumentů se jen vyplní informace o klientovi). Program by měl mít i souhrnné tabulky, na bázi každodenního doplňování poskytnutých služeb daných klientů a měsíční výstupy. Vše potřebné dodáme. :-) Děkujeme

Komentáře

Milan Horák 24. 6. 2020
Dobrý den. Jaké všechny údaje o klientovi se budou evidovat? Jaké všechny údaje o pečujícím se budou evidovat? Máte k dispozici vzory dokumentů. které se budou tisknout? Co by měly obsahovat souhrnné přehledy? Evidence poběží jen na jednom počítači nebo v síti? Jak moc to spěchá? Předpokládám, že loni bylo pozdě ;) Děkuji Milan
Dobrý den Milane,
děkuji za Váš zájem o výzvu.
1) Údaje o klientovi - adresní údaje (jméno, příjmení, RČ nebo datum narození,ulice, obec, PSČ), tel/mail kontakt, zdravotní pojišťovna, diagnóza.
2) Údaje o pečujícím - adresní údaje (jméno, příjmení, stav ke klientovi,ulice, obec, PSČ, tel/mail kontakt).
3) K dispozici máme veškeré potřebné dokumenty.
4) Obsahem souhrnných přehledů je propojení již stávajících excelových tabulek do tohoto sw.
5) Evidence bude součástí sdíleného Google disku, tzn. přístup bude mít kdokoliv. (snad jsem zodpověděla vaši otázku :-))
6) Loni pozdě nebylo, nyní máme prostor se tomuto zdokonalení věnovat. Je možnost dlouhodobější spolupráce na základě verzí, myslím tím začít částí a postupně zdokonalovat a rozšiřovat.
Milan Horák 24. 6. 2020
Dobrý den,
podívám se, zda je to vůbec v rámci Google Docs řešitelné a brzy dám vědět.
Milan
Milan Horák 24. 6. 2020
Dobrý den,
nevím zda Vám to půjde, ale zkusíme to: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JYrTnXJFcQCQaJ8OXx3EHaSBWJUCQjdGlRhhbzGm0HY/edit?usp=sharing

V sestavě stačí vybrat vpravo nahoře číslo klienta a sestava se předvyplní. Pro seznam úkonů spusťte Nástroje -> Makra -> Sestava Klient - Měsíc.

Je to ale pomalé, protože výpočet běží v prohlížeči.

Milan
Poskytujeme odbornou lékařskou a sesterskou paliativní péči.
Sociální služby
Zdraví
Jsme nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je poskytovat mobilní hospicovou péči v okolí Olomouce. Jedná se o úzce specializovanou lékařskou a zdravotnickou paliativní péči, která se především orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stádiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších přátel a rodiny. Náš mobilní hospic je zaměřen na poskytování péče jak dospělým osobám, tak také těm nejmenším a nejzranitelnějším, tedy dětským pacientům a jejich rodinám.