Tvorba databází pro neziskový sektor

13
bodů

Databáze pro lepší spolupráci

Programování
Velká práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

V rámci projektu Podpora spolupráce potřebujemei vytvořit funkční databáze spolupracujících podnikatelů, lektorů a dobrovolníků databázi do

Popis

Prostřednictvím aktivní databáze by byla spolupráce lépe prezentovatelná a předpokládáme, že také zviditelnění na webových stránkách bude motivující pro další podnikatele. V další řadě bychom rádi prostřednictvím podobné databáze prezentovali místí odborníky – školitele a dobrovolníky. Naše webové stránky nejsou plně administrovatelné, proto bychom potřebovala novou databázi umístit někam jinam. Ideální se jeví přesměrování pomocí tlačítkového prokliku… 3 Databáze, buď stejné, nebo obdobné by pak měla sloužit k prezentaci místních odborníků – lektorů a dobrovolníků a samozřejmě dělat dobrou reklamu spolupracujícím podnikatelům.
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Poradenství
Občanská společnost
Asociace zatřešuje NNO v Karlovarském kraji, hledá cesty k dobré komunikaci s Karlovarským krajem i místními samosprávami. Svým členům poskytuje informační a poradenský servis a zastupuje je navenek.