Logo pro projekt Štěstí přeje informovaným

0
bodů

Pro potřeby kampaně Právo mladých na informace

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jelikož se jedná o pravidelnou kampaň, rádi bychom jí dali nějakou značku

Popis

Štěstí přeje informovaným - Projekt, který bude realizován v rámci kampaně Právo mladých na informace, si klade tyto cíle: 1. Ukázat mladým lidem, že právo na informace je jedním ze základních práv 2. Ukázat mladým lidem a široké veřejnosti, že mohou být lépe informováni o možnostech, které vyplývají z evropského občanství a moci plně tato práva využít, 3. Seznámit mladé lidi prostřednictvím Informačních center pro mládež s právy a příležitostmi, které jim z občanství EU vyplývají, 4. Seznámit mladé lidi s činností Informačních center pro mládež.
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Poradenství
Občanská společnost
Asociace zatřešuje NNO v Karlovarském kraji, hledá cesty k dobré komunikaci s Karlovarským krajem i místními samosprávami. Svým členům poskytuje informační a poradenský servis a zastupuje je navenek.