Texty nabídkové brožury k rozesílání emailem

13
bodů

Pomoc s vytvořením textů atraktivní brožury pro online vzdělávací projekt, který pomáhá.

Copywriting
Public Relations
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Abychom efektivně mohli oslovovat více studentů, hledáme pomoc při přípravě textů nabídkové brožury pro studenty z celého světa

Popis

Rádi bychom našli dobrovolníka/ci, který by nám pomohl s přípravou textů brožury pro zasílání především emailem s nabídkou a představením našich online vzdělávacích programů. Vycházelo by se z informací na našich www, kde jsou všechny potřebné informace. Brožura by měla stylem a následně grafikou (samostatná výzva) navazovat na naše www. Cílem je vytvořit materiál, kdy by byly nejdůležitější informace marketingově a graficky zpracované pro snadnější pochopení přínosů studia našich programů pro zájemce.
Podporujeme charitu částí školného online MBA a dalších
Vzdělávání
EDU Effective, z.s. má za cíl pomáhat rozvoji a charitě prostřednictvím příspěvku, který věnujeme z části školného našich studentů. Jsme skupina dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat lidem z celého světa se zlepšovat a rozvíjet se, a kteří chtějí pomáhat charitě tím, že zasíláme část školného na dobročinné účely. O našem programu: "100 % online Effective MBA program je připraven pro každého, kdo chce rozvíjet své znalosti a dovednosti, kdo se chce posunout v kariéře, kdo nechce zůstat pozadu a kdo se chce seznámit s aktuálními novinkami z nekonečného světa internetu a video programů. ​Našli jsme pro vás přínosný obsah z online světa, strávili za vás výběrem tisíce hodin u videí a pročetli tisíce stránek, abychom pro vás vybrali ten nejlepší a nejpřínosnější obsah. ​Díky tomuto výběru můžete studovat kdykoli a odkudkoli chcete pouze 15 minutes denně a zvládnete tak i svou práci, rodinu a koníčky. ​Také se naučíte nového návyku, věnovat trochu času také sobě a svému rozvoji nejen v průběhu studia, ale i do budoucnosti. Navíc, EDU Effective přispívá částí vašeho školného na charitu a tím vaším studiem pomáháte potřebným. Máme pro vás také připraveny stipendia, aby už tak nízké školné, bylo ještě nižší!"