Grafická úprava výroční zprávy 2019

13
bodů

Moc prosíme o pomoc s grafickou úpravou výroční zprávy za rok 2019

Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Abychom měli krásnou výroční zprávu :)

Popis

Přikládám podklady k tvorbě výroční zprávy - prosíme o uvedení našeho loga a ideálně mít výroční zprávu v barvách naší společnosti. Fotografie jsou v textu dokumentu, není problém dodat zvlásť. Děkujeme moc za pomoc.
dobrovolnické centrum, podporujeme sociální začleňování
prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb přispívat k ochraně práv uživatelů zejména sociálních služeb usilovat o uplatňování sociálních služeb jako nástroje sociálního začleňování lidí přispívat ke zvyšování informovanosti a k rozvoji vzdělávání prosazovat zavádění standardů kvality a systému hodnocení kvality ve veřejných službách posilovat úlohu neziskových organizací poskytujících alternativní služby k tradičním, zejména ústavním, sociálním službám podporovat spolupráci nestátních organizací, krajů a obcí Dobrovolnické centrum v Karlovarském kraji