Překlad z AJ do ČJ

0
bodů

Překlad návrhu projektu z AJ do ČJ pro budoucí sponzory našeho projektu

překlady AJ-ČJ
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Připravujeme program pro děti s postižením na Sumatře a potřebujeme překlad návrhu projektu do češtiny

Popis

Jedná se o zhruba 6 stran textu. Potřebovali bychom překlad a edit do češtiny. Postačí text, grafické zpracování a formátování si dokončíme sami.
Podporujeme jedince s postižním v Indonesii
Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Rozvojová spolupráce
Harapan je prvním a jediným projektem na Indonéské Sumatře, který se snaží podpořit jedince s fyzickým a mentálním postižením. Tito jedinci patří k nejvíce diskriminované skupině, žijící téměř bez výjimky v extrémní chudobě bez možnosti vzdělání, pracovní činnosti, či přijetí do společnosti. Harapan je nově vzniklý spolek snažící se podpořit tyto jedince skrze vzdělání, sociální pomoc a kampaně snižující stigma a diskriminaci ve společnosti. Snažíme se například získat potřebné kompenzační a vzdělávací pomůcky (např. vozíčky, berle, komunikační knihy atd.), vyhledávat a vytvářet pracovní příležitosti, poskytovat dopravu do vzdělávacích center a zaměstnání.